Budskapet grupp 9

Vi tyckte att budskapet var att inte vara osams och inte ge igen om någon hade gjort  något dumt, istället säga till någon lärare. Man mår inte bra när man är mobbare. Vi tror att Peter mobbar folk i skolan för att han har blivit dåligt uppfostrad. Hur man än ser ut och hur men än är ska man inte bli kallad öknamn. Peter mobbar mest Johan för att han är avensjuk.

 

Vi tyckte att det var bra för vi lärde oss väldigt mycket om läsförståelse och vi började läsa noggrannare.