Viktor – Diskussionsledare – Grupp 6

Vi har börjat att boken ”Petrus och Silvertjuvarna”. Läxan till nästa vecka är att vi ska läsa från sidan 14 till sidan 49 och kapitel 3. Vi ska skriva ett inlägg om de tre delarna i ”Den Tänkande Läsarens Hjul”. 

Idag har det gott bra, men vi inte hunnit göra allt i dagordningen för att vi diskuterade mycket om de sakerna vi skrev.