Räknehändelse d rosa Elsa

Multiplikation: I en skola finns det 3 klasser som är 1:or, det går 12 elever i varje klass. Hur många 1:or går det i skolan?

Division: Mormor har gjort 90 bullar. En tredjedel är vaniljbullar, en tredjedel är kanelbullar och den sista tredjedelen är kardemummabullar. Hur många kanelbullar har mormor gjort?

 

Räknehändelse D rosa

Multiplikation

Sju får fick mat dom fick fem äpplen var. Hur många äpplen får dom tillsammans?               Svar: De fick tillsammans trettio fem äpplen tillsammans.

Division

Sex hästar fick tillsammans trettio sex höbalar. Hur många fick de var?                                Svar: Dom fick sex höbalar var.