Instruktion – återkoppling

Kommentarer – återkoppling

Kommentarer på kamraters inlägg skall innehålla;

  • Frågor (minst två) på inläggets innehåll
  • Det ska finnas en motivering till varför ett inlägg är bra eller mindre bra
  • Kamraten ska känna att hen kan bearbeta och förbättra sitt inlägg efter din kommentar

Kommentarer på kamraters inlägg skall inte innehålla;

  • Rätta stavfel
  • Räkna meningar
  • Punkt, kommatecken, storbokstav
  • Smileysar och andra tecken