Instruktioner Läsfixarna dagordning

Läsfixarna

Idag är er uppgift att använda er av de fyra läsfixarna under litteraturdiskussionen.

Spågumman Julia (förutspår/ställer hypoteser)

Nicke Nyfiken (ställer frågor)

Fröken Detektiv (reder ut otydligheter)

Cowboy-Jim med lasso (fångar in det viktigaste)

  1. Diskussionsledaren ska dela ut bilder och symboler för läsfixarna, spåkula, cowboy/lasso, apa, detektiv så att alla i gruppen kan se och nå bilderna.
  2. Ni ska nu läsa det ni hade i läxa tillsammans, högläsning. Bestäm vem som ska börja läsa och hur ni ska dela upp sidorna mellan er.
  3. Under läsningen kan någon i gruppen när som helst ta upp en bild och ex. ställa en fråga eller förutspå eller efter en sida sammanfatta så långt ni läst eller klura ut svaren genom detektiven. Bestäm om ni får avbryta och fråga när som helst under läsningen eller om man läser klart en sida innan ex. Nicke Nyfiken får ställa frågor. Här kan man göra olika, testa er fram och se vad ni tycker fungerar bäst för just er grupp.

Lycka till!

  1. När ni diskuterat klart ska alla göra en självvärdering av sitt eget deltagande i samtalet.
Självbedömning vid litteratursamtal (ringa in det som stämmer för dig)

Namn:

Klass:

1. Jag deltog i diskussionen

          mycket          något                  lite                 inte alls
2.  Jag lyssnade till andra i gruppen

mycket          något                  lite                 inte alls
3. Jag tittade och lyssnade på de andra när de diskuterade

         mycket          något                  lite                 inte alls
4. Jag använde mig av de här strategierna när jag svarade/deltog i samtalet

Förutspå        Ställa frågor                      Klargöra           Sammanfatta

Spågumman   Nicke Nyfiken/frågeapan    Detektiven         Cowboy-Jim
5. Det här lyckades jag bäst med under samtalet.

________________________________________________________
6. Det här kan jag göra för att delta mer och lyckas ännu bättre nästa    gång.

_________________________________________________________