När boken är utläst – sammanfattning och budskap

När ni har läst ut er bok!

Då ska alla i gruppen som en sista hemuppgift skriva följande i var sitt inlägg på bloggen:

1. Skriv en sammanfattning av boken i kronologisk ordning. Sammanfattningen ska vara 15-20 meningar.

2. I samma inlägg ska du också beskriva vad boken budskap är med minst 5 meningar.

3. När du träffar din grupp ska ni i turordning läsa upp det du skrivit om bokens budskap. Diskutera: Tyckte ni lika om bokens budskap? Om ni tyckte olika vad det för skillnader?

4. Avsluta med att skriva ett gemensamt gruppinlägg om varför man ska läsa den här boken.