Öva mer engelska – länkar och appar

Vill du öva mer engelska?

Här finns en lista på länkar där du kan öva mer!

Länkar:

  • British council: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
  • Elevspel: http://www.elevspel.se/amnen/engelska/
  • Lyricstraining: http://lyricstraining.com/
  • Babbel: https://se.babbel.com/
  • http://www.learnenglish.de
  • Starfall: http://www.starfall.com/n/level-c/index/load.htm (läsa engelska böcker, andra övningar)

(Har du några egna tips? Säg gärna till så lägger vi till dem!)