Uppgift – återkoppling

Exempel 1

Roll

Persongranskare

Du ska skriva och berätta om en person/karaktär i texten.

 • Vilken karaktär valde du denna vecka?
 • Varför valde du just denna karaktär?
 • Vad hände med karaktären i det du läst denna vecka?
 • Om du skulle träffa personen idag vad skulle du säga, fråga om eller kanske ge för råd
 • Skriv av ett citat (mening eller stycke) från texten du läst denna vecka som beskriver vad som hände med karaktären. Glöm inte att skriva vilken sida du hittade citatet på
 • Skriv 10-20 meningar

Kamratrespons på Textkopplare

 • Kontrollera att din kompis har fått med allt hen ska ha med i sitt inlägg
 • Kommentera inlägget och ställ en fråga

Inlägg

Jag har valt att skriva om Eva. Eva är en mystisk lärare. Jag valde henne därför att min mamma heter Eva. Hon har en lång kjol och bor på skolan. Om jag skulle träffa henne skulle jag snacka med henne och fråga om hon gillar att vara lärare.

Kommentar

Bra inlägg

 

Gör denna kommentar det enkelt för en kamrat att veta vad den ska förbättra?

Hur skulle en sådan kommentar kunna låta?

Gör ett inlägg på bloggen där ni skriver en ny kommentar tillsammans som hjälper kamraten att utveckla sitt inlägg.

 

Exempel 2

Roll

Illustratör
Du ska rita eller måla en scen från texten.

 • Rita, måla eller gör ett collage på ett A4-papper
 • Skriv vad du har illustrerat och varför
 • Skriv minst 10-20 rader

Kamratrespons på Orsak och verkan

 • Kontrollera att din kompis har fått med allt hen ska ha med i sitt inlägg
 • Kommentera inlägget och ställ en fråga

Inlägg

Jag har ritat när Tobbe går in i grupprummet. Jag valde att rita det därför att det lät spännande.

Kommentar

Fin bild. Du har skrivit två rader.

Gör denna kommentar det enkelt för en kamrat att veta vad den ska förbättra? Hur skulle en sådan kommentar kunna låta? Gör ett inlägg på bloggen där ni skriver en ny kommentar tillsammans som hjälper kamraten att utveckla sitt inlägg.

Instruktion

Varje grupp delar in sig i två grupper med tre medlemmar.

 

 • Läs exempel 1
  – inlägg
  – kommentar
 • Utveckla och förbättra kommentaren till inlägget.
 • Skriv er nya kommentar i ett inlägg på bloggen, döp inlägget till Återkoppling, klicka i kategorin återkoppling exempel